Tarih Kazanı

Tarih-i Harp

Savaş tarihi, büyük komutanlar ve stratejileri Türk tarihine dair mülahazalar ve Türk tarihindeki münakaşaların izah adresi.

Selçuknâme’den Nasihat

Posted by - 13 Ocak 2021
Selçukname’den alıntı Oğuz Kağan öğütleri; “Padişahın gazaba gelip kızdığında acele etmemesi gerekir. Diriyi öldürebilir, ama ölüyü diriltemez. Nitekim bütünü kırmak kolay olur, ama kırığı bütün etmek olmaz.” “Vefat eden kişilerin…
Read More

Cengiz Han’ın Ordusu

Posted by - 11 Ocak 2021
Cengiz Han’ın ordusu, bir düşman memleketini istila ettiği zaman, belirli bir plan izlerdi. Bu usul, Moğollar 1270 senesine doğru Mısır’a doğru yürüyüşlerinde Memlükler tarafından dur­duruldukları zamana kadar mutlak başarılarla sonuçlandı.…
Read More

Sahibi Sürekli Değişen Adalar

Posted by - 9 Ocak 2021
Gayriaskeri statüsüne rağmen, Yunanistan tarafından silahlandırılan başka bir ada; Sisam / Samos; Bu haberden dolayı, Twitter’da İsmet Paşa’ya söven herifler gördüm. Bence en büyük sorun da bu. Toplumumuz bölgenin tarihi,…
Read More

Yuri Gagarin’nin Ölümü

Posted by - 8 Ocak 2021
Gagarin, 1962’de Yüksek Sovyet Başkanlığı’nda başkan yardımcılığı yaptı; ancak daha sonra yeni uzay araçlarının tasarımı için çalışacağı Rusların kozmonot eğitim merkezi ‘Star City’ye (Yıldız Şehri) döndü. 1967’de Soyuz (Birlik) projesi…
Read More

Abdest Kelimesinin Kökeni

Posted by - 5 Ocak 2021
Abdest, Türkler tarafından kullanılan bir sözcüktür ve dini anlam taşır. Eski Türkçe karşılığı “Yunup”, “Yunak”, Yunug”, ve “Yungu”dur. Arapça ise “Vudu” denilir. Yani Abdest sözü Arapça değildir ve Kuran’da geçmez.…
Read More

Çocuk Haçlı Seferi (1212)

Posted by - 4 Ocak 2021
1212 yılında tamamı çocuklardan oluşan ve kurulma sebebi tam olarak bilinmeyen bir haçlı gücü oluşturulmuştur. Orta çağ Avrupa’sının tarihindeki lekelerden biri olan bu tarihi olay batılılar tarafından üstü kapatılmaya çalışıldığı…
Read More

Türkler ve Başlık Yasaları

Posted by - 3 Ocak 2021
1829 yılında II. Mahmut “Fes Yasası”nı çıkarttı. Memurların sarık ve şalvar giymeleri yasaklandı ve toplumda sarık yerine fes giymesi istenildi. Fes giymek istemeyen memurlar hapis cezası aldı. II. Mahmut bundan…
Read More

AFRO ZEYBEKLER

Posted by - 1 Ocak 2021
Osmanlı Donanmasının XVI. yüzyıldan itibaren tedrici olarak Kuzey Afrika’yı fethetmesinin akabinde pek çok Afrikalı genç, gemilerle İstanbul’a ve İzmir’e getirilmiş, buradan da tarım arazilerinin yoğun olduğu yerleşimlere sevk edilmişlerdi. Yüzyıllarca…
Read More