Hüseyin Alpaslan

Hüseyin Alpaslan

ERMENİ SORUNUNUN DOĞUŞU VE SEBEPLERİ

Posted by - 9 Mayıs 2021
Giriş Ermeni ırkının kökeni hakkında, Ermeni araştırmacılar da dahil olmak üzere tarihçiler ve antropologlar arasında bir fikir birliği yoktur. Ermeniler kendilerine Nuh’un torunu Hayk ismini vermekte ülkelerinin isminin de Hayasdan…
Read More

MİLLİ MÜCALEDE BİR İNGİLİZ CASUSU: MUSTAFA SAGİR

Posted by - 13 Nisan 2021
Hindistan, 1747-1947 yılları arasında İngiltere’nin sömürgesi altında kalmıştır. Hindistan’da kendilerine göre bir düzen inşa eden İngilizler; Hintli çocuklardan temayüz edenleri İngiltere’ye göndererek kendi istedikleri doğrultuda eğitmişlerdir. Eğitilen çocuklardan maharetli ve…
Read More

TÜRKLERİN ANA YURDU

Posted by - 9 Mart 2021
Türklerin ortaya çıkışı, Avrasya’nın kuzey bölgelerinin en uç doğu noktalarında kesin bilinmeyen bir tarihe rast gelmektedir. Dil bilimciler ve Antropologlara göre; Türkler, Sibirya ormanlarından çıkarak tüm Asya’ya yayılmışlardır. Pasifik kıyıları…
Read More

ON BİRİNCİ BÖLÜK SİPERLERİ

Posted by - 2 Mart 2021
Osmanlı İmparatorluğu, 28 Temmuz 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı’nın ilk zamanlarında tarafsızlığını ilan etmiştir. Uzlaşma Devletleri ile ittifak yapma çabaları; 1908 yılında İngiltere-Rusya arasında yapılan Reval görüşmeleri ile başlayan…
Read More

İKİ ŞEHİT

Posted by - 15 Şubat 2021
Yıl 1903; Osmanlı devletinin yıkılacağını düşünen Arnavut ve Bulgar çeteler Balkanlarda terör faaliyetlerini arttırmışlardır. Rusya ve Avusturya gibi bazı devletler Balkanlarda nüfuz ve çıkarlarını korumak maksadıyla bu çetelere maddi ve…
Read More