Ülkelere Göre Okuryazarlık Oranının Değişimi

276 0

Türk toplumu ve Osmanlı devleti özellikle eğitim konusunda Avrupa’nın gerisinde kalmıştı. Osmanlı devletinin bu konuda geri kalması tabi ki sadece Türkleri değil, imparatorluğun diğer toplumlarını da etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu özellikle II. Abdülhamit dönemi eğitim ile ilgilenmiş ve II. Abdülhamit hatta bütün çocuklara, etnik köken ve dinlerine bakmadan, Türkçe eğitim verilmesini istemiştir. Buna rağmen devletin eğitim politikası pek başarılı olmamıştır. Erken cumhuriyet dönemi siyasi, kültürel, eğitim ve ekonomik alan devrimler yaşanmıştır.

1923 – 1924 yılları arası erkeklerin 10%u, kadınların 3%ü okuma-yazma biliyordu. Ülkede okulların sayısı 5.062, öğretmen sayısı 12.734, öğrenci sayısı ise 358.548 idi. Bu 5.062 okulundan 4.894 okul ilk okul, 72. Ortaokul, 23 Lise, 44 Meslek ve Teknik Okul, 20 Öğretmen Okulu, 9 Üniversite ve Yüksekokul idi.

Geç Osmanlı dönemi eğitim daha çok dini kimlik üzeri kurulmuştu. Erken Cumhuriyet dönemi çıkan yasalar ile eğitim daha çok seküler ve ulusal hale getirilmiştir. TTK ile Türk tarihi, TDK ile Türkçeye ağırlık verilmiş, medreseler kapatılmış, dini eğitim ise devlet ve yönetimin etkisi altına sokulmuştur. Harf devrimi ile eğitim yeni bir noktadan başlamıştır. 1926 yılında kız ve kadınlar için de eğitim zorunlu hale getirilmiştir. Okuryazarlığı yaymak için resmi okulların yanında yaşlı nesil için Millet Mektepleri kurulmuştur. Millet Mektepleri ile beraber Türk Ocakları, Halkevleri ve Halkodaları da eğitim vermek için kullanılmıştır. Osmanlı dönemi eğitim-öğretim sadece bazı bölgelerde mümkünken, cumhuriyet yönetimi devlet otoritesi bulunmayan (Örneğin Dersim) bölgelere de girip, genç nesilleri kazanmaya çalışmıştır.

1938 yılına kadar ilkokul sayısı 6.700’e, ortaokul sayısı 140’a, lise sayısı 68’e, üniversite ve yüksekokul sayısı 17’e, öğretmen sayısı 20.061’e, öğrenci sayısı 810.199’a çıkarılmıştır. (Millet Mektepleri ve diğer kurumlarda eğitim alanlar dahil edilmemiştir.) Bütün bu uygulamalar ile beraber 1940 yılına kadar okuryazarlık oranı yetişkin kadınlar arası 3%ten 12’82%e, erkekler arası 10%dan 36,20%e kadar yükselmiştir.

Kaynaklar ; Prof. Dr. Süleyman Bozdemir, Atatürk Döneminde Eğitimdeki Gelişmeler – Prof. Dr. Ulviye Özer, Cumhuriyet Döneminde Türk Kadının Eğitimi

Tarih Kazanı

Tarih-i Harp

Savaş tarihi, büyük komutanlar ve stratejileri Türk tarihine dair mülahazalar ve Türk tarihindeki münakaşaların izah adresi.

Related Post

Esrarengiz Bir Cani

Posted by - 12 Temmuz 2020 0
-Bir Yunanlının Vasiyetnamesi- Evladım;Şimdi ben gözlerimin önünde uçuşan karaltıların korkunç çehrelerinden çekinerek gözlerimi açtıkça titriyorum. Karşımda çekmecenin üstünde delirmiş masum…

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir