Türk Kadın Aktivist Fatma Aktaş ,Hollanda’da Milletvekili Adayı Oldu.

613 0

Değerli dostlar
Yaklaşık bir yıldan beri devam eden PANDEMİ süreci dünyada ve ülkemizde hayatlarımızı olumsuz etkiledi. Uzmanların görüşüne göre süreç bir süre daha devam edecek.
Sağlığımızla ilgili kaygıların yanı sıra ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlarla mücadele etmek zorunda kalan toplumlar, devletin varlığına ve güvencesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duydu. Adalet, fırsat eşitliği, özgürlük, hizmetlerden yararlanma her bireyin temel hakkıdır. Bu salgın sürecinde bir kez daha temel unsuru halk olan devletin bu görev ve hizmetleri yerine getirmesi beklentisi bireyler için maddi ve manevi alanda büyük önem kazanmıştır.
Bu aynı zamanda başta sağlık sektörü olmak üzere diğer alanlarda da eksiklerin, sorunların tesbiti için bir fırsat yaratmıştır.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonominin alt-üst olduğu sağlık ,eğitim ,istihdam gibi alanlarda yaşanan büyük sorunlar ancak ve ancak devletin bu sorunlara karşı çözümler üretmesi ve toplum olarak bizlerin el ele vererek dayanışma duygusu içinde sorumluluk üslenmemiz ile olacaktır.
Diğer dönemlerden farklı olarak ortak değerlerimizin, sosyal hayatımızın, insani ve beşeri ilişkilerimizin ne denli değerli olduğunu zor bir sürecin deneyimleriyle kavradığımız bu günlerde hayatlarımız için doğru ve yararlı alanlarda hizmete aday olmak devletimizin daha güçlü bir misyonla yol alması için sorumluluk almak gibi ideallere ihtiyacımız var. İşte bu nedenle daha güzel ve güçlü bir Hollanda için gücümüzü birleştirmeliyiz. Sağlıkçılarımız bu pandemi sürecinde nasıl büyük fedakarlıklarla görevlerini yapıyorlarsa ; eğitimi ,yeteneği ve birikimi doğrultusunda her birey ülkesi ve devleti için aynı sorumlulukla çalışmalıdır.
Bu inanç doğrultusunda eğitimim, birikimim ve bu güne kadar yaklaşık 35 yıldır ortaya koyduğum çalışmalarımla hizmetlerimi daha kapsamlı ve güçlü bir alanda sürdürmek amacı ile Milletvekili seçimlerinde aday olduğumu parlamentoda sizlerin sesi ve yüreği olmayı amaçladığımı paylaşmak isterim.
Sizlerin de bildiği gibi otuz beş yıldan beri gerek siyasi alanda gerekse toplumun en önemli güçlerinden biri olan sivil toplum kuruluşları bünyesinde gücümün yettiğince, durmaksızın hizmet vermekteyim.
Bu süreçte birçok insanın hayatına dokunmak ve sorunlarına çözüm bulmak şansına sahip olurken ulusal ve uluslararası projelerle geniş kitlelere ulaşarak yararlı ve kalıcı hizmetleri gerçekleştirme fırsatım oldu. Özellikle hukuk sistemi içinde karşılaşılan sorunlarla mücadele ederken önemli bir tecrübe ve birikime sahip oldum. Edindiğim bu deneyimleri parlamentoda sizler adına kullanmak ,sorunlarınızı demokrasinin en asli unsuru olan bir ortamda dile getirmek ve çözümünü takip etmek kısacası içinde yaşadığım topluma daha yararlı olmak ve Hollanday’a hizmet etmek devletimize insanlarımızın huzur ve refahı,mutluluğu için destek olmak yegane amacımdır.
Vatandaşının her alanda yanında olan, şeffaf, iletişim dili güçlü, adil, sorunlara karşı sorumlu ve insana hizmeti temel alan bir anlayışı temsil eden siyasi düşüncenin parlamentoda temsil oranı ne kadar yüksek olursa devletin gücü ve hükümetin icrası da aynı oranda güçlü olacaktır.
Değerli dostlar halkı temsil etme görevine aday olanların öncelikli özelliği halkı iyi tanımış olmaktır. Onlarla içi içe geçen 35 yıllık hizmet geçmişimle ben bu yönden onların sesi olacağıma yürekten inanıyorum. Sizlerin desteği ile birikimlerim doğrultusunda gelecek için taşıdığım ideallerimi, projelerimi gerçekleştirme fırsatı bulmayı umut ediyor ve her birinize şükranlarımı sunuyorum.
Halka hizmet hakka hizmettir. Bu düsturu edinmiş adayları Allah utandırmasın
Saygılarımla
Fatma Aktaş

Related Post

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir