Karabağ Soruları?

180 0

Azerbaycan topraklarında 30 yıldır süren Ermenistan işgali Hocalı, Hankendi, Hocavend, Askeran, Ağdere şehirlerinin geleceği belli olamamakla birlikte son buldu. Sözde dağlık Karabağ cumhuriyeti çöpe atıldı. Birçok alan uzmanı konu hakkında görüşlerini bildirdiler. Konuyu kapatıp yeni sahalara açıldılar.

Bugünkü yazımızda bir çoklarınızın beyin fırtınası yaptığı soruları sormaya çalıştık. Eğer bu ve benzeri sorular cevaplarını bulursa o zaman Kafkasları, Azerbaycan’ı, Karabağ’ı, Türkiye’yi, Rusya’yı, Ermenistan’ı, İran’ı anlamış oluruz. Sonra da konunun kapanıp kapanmadığı hakkında bir kanaatimiz oluşmuş olur.

 1. Karabağ neden işgal edildi?
 2. Karabağ neresidir?
 3. Karabağ önemi neydi?
 4. Karabağ sorununun arka planı var mıdır?
 5. Bu yazıyı yazdığımız an itibariyle Hocalı, Hankendi, Hocavend, Askeran, Ağdere, Azerbaycan’a ait midir?
 6. Karabağ Antlaşması sonrası adları çekilmeyen, Hocalı, Hankendi, Hocavend, Askeran, Ağdere, Azerbaycan’ın 100 yıl önce kaybettiği Zengezur, Meğri, Göyçe Mahalı ile aynı kaderi mi paylaşacak?
 7. 30 yıl boyunca Azerbaycan, Ermenistan’ı işlediği savaş suçlarından dolayı uluslararası herhangi bir mahkemeye verdi mi?
 8. 30 yıldır Karabağ konusuna çözüm bulamayan Uluslararası örgütler farklı şartlarda tekrar ön plana çıkmak istiyor, bu durum ne kadar inandırıcıdır ve Azerbaycan’a ne kadar güven vermektedir?
 9. Avrupa ülkeleri, 30 yıl içerisinde Ermenilerin yaptıkları zulüm, katliam, işkence, soykırım, yerinden etme vb. konular ile ilgili önümüzdeki süreçte Ermeniler hakkında herhangi bir şey yapacaklar mı?
 10. Avrupa ülkeleri, Ermenilerin domuz, inek besledikleri kutsal mekanların durumu hakkında ne düşünüyorlar?
 11. Azerbaycan Anayasası’na göre Azerbaycan topraklarında hiçbir yabancı/işgalci güç olamaz/bulunamaz, Azerbaycan toprakları bir bütündür. Karabağ’da durum böyle midir?
 12. Azerbaycan topraklarına gelecek/gelen Rus asker sayısı 1960 olarak açıklandı. Bu askerleri sayan olacak mı?
 13. Azerbaycan ve Ermenistan’ın bölgedeki iddiaları nelerdir?
 14. Azerbaycan, ermeni askeri gücünün kısıtlanmasını talep edecek mi?
 15. Azerbaycan, Ermenilerin Azerbaycan sınırı boyunca ağır silahlar konuşlandırmasının önüne geçecek mi?
 16. Azerbaycan, Ermenistan’dan savaş tazminatı olarak toprak isteyemez miydi?
 17. Hocalı Kasabası ayrılıkçı Ermeni çeteleri tarafından basılarak 106’sı kadın, 63’ü çocuk, 70’i yaşlı olmak üzere 613 Azerbaycan Türk’ü hunharca katledilmişti. Ağdere işgal edilmiş, Şuşa’da 200 Azerbaycan Türkü şehit olurken, 150’si de yaralanmıştı. Laçın’da hava saldırıları ve çatışmalar sonucunda çok sayıda ev yıkılmış, şehir yağmalanmış, köyler yok edilmiş. 264 kişi şehit edilmişti. Hocavend’i işgal eden Ermenistan güçleri, 13’ü kadın 13’ü çocuk olmak üzere 145 Azerbaycan Türkünü şehit etmişti. Hocavend’de işgal ile birlikte bin 723 ev yıkılmıştı. Kelbecer’der, 511 kişi, Ağdam’da, 5 bin 897 kişi, Gubadlı 283 kişi, Cebrayıl’da 362 kişi, Fuzuli’de 1100’den fazla Azerbaycan Türkü şehit edilmişti. Zengilan yeni bir Hocalı katliamı ihtimalinden korkarak Araz nehri üzerinden İran’a geçmek zorunda kalmıştı. Ermenistan’ın Karabağ’ı işgali sırasında toplamda 20 bin civarında Azerbaycan Türkünü şehit etmiş, 100 binden fazla kişi yaralandı. Mülteci ve göçmen sayısı da 1,5 milyon kişiyi aşmıştır. İşgalin maliyeti 850 milyar dolardır. Ermeniler bu zararların karşılığını para olarak mı ödeyecek? Para olarak ödeyemeyecek ise Azerbaycan’a neler vermeyi vaat ediyor?
 18. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Karabağ sorunu (Azerbaycan için sorun mu) ne zaman biter, biter mi?
 19. Birbirinden nefret eden bu iki ulus bundan sonra nasıl bir arada yaşayacak?
 20. Bölgedeki çatışmaların büyüme ihtimali var mı?
 21. Ermenistan herhangi bir savaş suçu işledi ise işledikleri savaş suçlarından dolayı yargılanabilecek mi?
 22. Ermeniler’in Karabağ’da işledikleri savaş suçları ile ilgili süreç ne zaman başlayacak?
 23. Ermenistan neden Azerbaycan’ın Tovuz iline saldırmıştı?
 24. Ermenistan savaş suçu işledi mi?
 25. Ermeniler şu an Hankendi dahil hala işgal altındaki Azerbaycan topraklarında yeni mevziler hazırlıyor, Paşinyan orduya ve askeri fabrikalar hazırlanma talimatı verdi. Yoksa 3’üncü Karabağ Savaşı’nın hazırlıkları mı yapılıyor?
 26. Gerçekte kazanan aslında kim oldu?
 27. Ruslar, hiçbir devlet geçmişi olmayan Ermenileri neden bölgede tutuyor?
 28. İki ülke arasındaki çatışmalarda Rusya’nın rolü nedir?
 29. Karabağ Savaşı İran’ı bölüyor mu/bölecek mi?
 30. Karabağ Savaşı, Türkiye-Rusya çatışmasına evrilir mi?
 31. Karabağ Savaşı, yeraltı yerüstü serveti ile zengin Azerbaycan’a hakim olmak için büyük güçlerin verdiği bir savaş mı?
 32. Karabağ sorunu bundan sonraki Türk-Rus ilişkilerinin seyrini nasıl etkiler?
 33. Karabağ sorunu gerçekten çözüldü mü? 
 34. Azerbaycan, Karabağ’da ordu birlikleri ile askeri garnizonlar kurabilecek mi?
 35. Karabağ’da Ermeni işgalinden sonra Azerbaycan’ın geçmişine ait neler kaldı?
 36. Laçın-Hankendi arasında oluşturulacak kara yolunun güvenliği Rusya tarafından sağlanacak. Rusların sağlayacağı güvenlik Azerbaycan milli güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek mi?
 37. Bundan sonra Minsk Grubu’nun barışa katkısı olur mu?
 38. Nahçıvan-Zengilan arasında oluşturulacak kara yolunun güvenliği Rusya tarafından sağlanacak. Rusların sağlayacağı güvenlik yeterli ve adaletli olacak mı?
 39. Bu kadar geniş çaplı bir savaş neden bu dönemde gerçekleşti?
 40. Paşinyan, “Bu belge ile konuya esaslı bir çözüm getirilmiyor, sadece çatışmaların durdurulması öngörülüyor. Karabağ sorunu önceden de olduğu gibi çözülmüş değil ve hala yapılacak işler var”, “Karabağ ile ilgili anlaşmanın kamuoyunda memnuniyetsizliğe yol açtığını biliyorum. Bu anlaşma, Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı’nın savaşın acilen durdurulması gerektiğini, sözde Karabağ cumhuraşkanının ise birkaç saat içinde Hankendi’ni kaybedebileceğimizi bildirmesinden sonra imzalandı”, Hankendi’nin kaybedilmesinin Askeran ve Ağdere kentlerinin de düşmesine yol açacaktı, “Bu kentlerin kaybedilmesinden sonra tüm savunma hatları düşman tarafından kuşatılacaktı, bu da 20 binden fazla askerin ölüm veya esaret tehdidi altında kuşatılmış olacağı anlamına gelecekti.” dedi, peki, o zaman, Azerbaycan bunun gerçekleşmesini neden istemedi?
 41. Rus Barış Gücü Komutanı’nın, Karabağ topraklarındaki teröristleri muhatap kabul etmesi kabul edilebilir bir durum mu?
 42. Rus Barış Gücü, Azerbaycan’a (ki Karabağ bölgesinin tamamı Azerbaycan’a aittir) gelmeseydi, Azerbaycan’da yaşayan Türk olmayan unsurların hayatları tehlikeye mi girecekti?
 43. Rus Barış Gücü’nü Azerbaycan topraklarına sadece Azerbaycan mı davet etti (Putin, Karabağ’a gelmemizi Ermenistan ve Azerbaycan birlikte istediler dedi.)?
 44. Rusya Ermenistan’dan sonra Azerbaycan’da da fiilen üs sahibi olmuş mudur?
 45. Rusya Kafkaslardaki ortağı İran’ı korumak için mi Karabağ’a girdi?
 46. Rusya Karabağ’da uzun bir müddet mi kalacak. Oradan yakın doğuyu vurabilecek sistemler mi yerleştirecek?
 47. Rusya, Büyük Ortadoğu projesini mi bozuyor?
 48. Rusya, Ermenistan’a nasıl bir mesaj verdi?
 49. Rusya, Karabağ çözümsüzlüğüne katkı sağlamış mıdır?
 50. Rusya, Karabağ’da çözüm istiyor mu?
 51. Rusya, Paşinyan’a neden karşıydı?
 52. Rusya’nın bölgedeki barış gücü ne anlama geliyor?
 53. Sovyetler dağılanda Ruslar Karabağ’ı neden elden vermek istemedi?
 54. Suriye’ye yerleşen Rusya neden Karabağ’a da girmek ihtiyacı duydu? Orta Doğuda yükselen Türkiye’yi kıskaca mı alıyor?
 55. Terörist arayik harutyunyan’ın tutuklanması için Rusya, Azerbaycan’a destek olacak mı?
 56. Türkiye Kafkaslar ‘da Karabağ Savaşı vesilesiyle Rusya’nın karşısına bir bölgesel güç olarak çıkmak istiyor?
 57. Türkiye’nin Kafkaslarda güçlenen varlığı bölgenin jeopolitik resmini nasıl etkileyecektir?
 58. Karabağ Savaşı boyunca Azerbaycan’ın Türkiye’den satın alıp kullandığı İHA’ların ve SİHA’ların yüksek derecedeki başarısı bahse konu araçların yurtdışı satışını artırır mı?
 59. Türkiye’nin Karabağ meselesindeki tutumu inandırıcı ve güven verici midir?
 60. Yıllarca Ermenistan ile iyi ilişkiler sürdüren İran, Azerbaycan’a aynı tavrı gösterecek mi?
 61. Birçoklarının iddia ettiği gibi Rus Federal Güvenlik Servisi’nin gözetim ve denetiminde olacak Nahçıvan-Zengilan arasında inşa edilecek karayolu Türkiye ile Türk Dünyasını birleştirme imkanına sahip olacak mı?

Bir yerde soru varsa orada bilinmezlik vardır.  Karabağ Meselesi de yukarıda sıraladığımız sorulara ilave edilecek yüzlerce sorunun muhatabıdır. Eğer bizler Karabağ’da, Azerbaycan’da olan durumu anlamak istiyorsak bu ve benzeri soruları cevaplamak veya cevaplarını öğrenmek zorundayız. Çünkü sizi güçlü kılacak olan ancak ve ancak cevaplarını bildiklerinizdir.

Related Post

ABD İstihbaratının Türkiye’de Yapılanması ve Faaliyetleri

Posted by - 12 Ocak 2021 0
                                                                                                           Türkiye; İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla beraber yabancı ajanların istihbarat savaşları yaşadığı ülkelerden birisi olmuştur. Balkanlar’a, Karadeniz’e kıyısı…

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir