İsmet İnönü ve Celâl Bayar Çekişmesi

178 0

Cumhuriyet döneminde neredeyse tüm hayatları oldukça seviyeli bir şekilde birbirlerine karşıtlık içinde geçmiştir.

Dış politika meselelerinde birbirleriyle çok iyi anlaşan ve tam bir görüş birliği olan İnönü ve Bayar’ın asıl karşıtlığı ekonomik yönde olmuştur.

İsmet İnönü, kapitülasyonların ve dış borç alımının İmparatorluk Türkiyesi’ni ne kadar zayıf düşürdüğünü gördüğü için para harcamaktan ve yatırım yapmaktan hep kaçınmıştır. Ayrıca İsmet İnönü sıkı bir devletçidir.

Celâl Bayar ise Cumhurbaşkanlığı döneminde de gösterdiği gibi özel girişimlere daha açık bir figürdür. Bu fikirleri dolayısıyla ekonomik yönde bence İsmet Paşa’dan daha başarılıdır.

Atatürk’ün bu iki isme yaklaşımı genellikle şu şekilde olmuştur; İnkılapları gerçekleştirmek için İsmet Paşa’nın tutucu ve sert tavrını kullanmış, bu inkılaplar belli bir düzeye gelince de iktisadi kalkınma için Celal Bayar’ı tercih etmiştir.

Tarih Kazanı

Tarih-i Harp

Savaş tarihi, büyük komutanlar ve stratejileri Türk tarihine dair mülahazalar ve Türk tarihindeki münakaşaların izah adresi.

Related Post

SÜMERLER NEDEN TÜRKTÜR?-1

Posted by - 10 Ağustos 2020 0
Dil verileri, tarihin saklı gerçekleri için sağlam kanıtlardır. Çünkü hiç bir sözcük kökü, eskilere dayanılamadan yaratılamaz.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir