İMPARATORLUĞA ADANMIŞ BİR HAYAT: Abdülezel Paşa

389 0

16 yaşında orduya gönüllü olarak katılmıştır.12 yıl Arabistan’da hizmet verir.Osmanlı ordusuna sadakatinden ve hizmetlerinden dolayı subaylığa terfi ettirilir.Sonrasında ise (1853) Kırım Savaşına Hüsrev Paşa’nın yaveri olarak katılır.İlk zaferini burada alır. Savaştan sonra ise Karadağ (1857) ve Girit (1868) ayaklanmalarını bastırmak için görevlendirilir.

Gösterdiği başarılar üzerine her vazifesine çeşitli nişanlar ve madalyalar almıştır.1872 yılında Binbaşı rütbesiyle Giresun Tabur Komutanlığına atandı.Osmanlı-Sırp Savaşında görev aldı ve sonrasında ise Miralay rütbesine terfi etti.1 sene geçmeden 93 harbi patlak verir.93 harbinde Osman Paşa’nın komuta heyetinde yer alır.Gazi Osman Paşa, bütün subayların önünde onu alnından öpmüş:”Abdülezel, sen bizim medarı iftiharımızsın” demişti.

Plevne Savaşından sonra gösterdiği başarılarından dolayı kahramanlık madalyası ile ödüllendirilir.Sonrasında ise Hicaz Jandarma Komutanı olarak görevlendirildi.Görev dönüşünde İstanbul’da Mirliva rütbesine terfi etti ve paşa oldu.Teselya ordusuna bağlı 2.Tugay Komutanlığına atandı ve ardından (1897)Osmanlı-Yunan savaşı başladı.

Savaşa başlamadan önce askerlerine şöyle hitap etti:
“Askerlerim, yiğitlerim, bize, namusumuza göz diken düşmana haddini bildirmenin şimdi zamanıdır. Bilirsiniz ki hainler korkak olur. Biz üzerilerine yürüyünce kaçacaklardır…”
En ön safta atını Yunan askerlerine sürerek çarpışmıştır.Bu çarpışma sırasında alnına bir kurşun isabet ederek şehit olmuştur.

Paşa şehit edildiğinde 70 yaşındadır.70 yaşında halen atının üstünde ve cepheden cepheye gitmekteydi.

Abdülezel Paşa 54 yıl Osmanlı ordusuna hizmet etmiştir.
Paşa hayatını İmparatorluğa adamıştı…

Hazırlayan: Yusuf Küçükertuğrul

Tarih Kazanı

Tarih-i Harp

Savaş tarihi, büyük komutanlar ve stratejileri Türk tarihine dair mülahazalar ve Türk tarihindeki münakaşaların izah adresi.

Related Post

KIRK GÖKTÜRK (III)

Posted by - 15 Ağustos 2020 0
“Korkmadık, savaştık…” Bilge Tonyukuk -CHEBİ KAĞAN’IN AYAKLANMASI Chebi Kağan, Türk Kağanlığı’nı kuran Aşina hanedanına mensuptu. İl Kağan mağlup olduğunda bazı…

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir