Turani Kavimler- X Yatvaglar (Yotvingians) Kimdir?

Posted by - 2 Ekim 2020

Evet sevgili okurlar. Bu bölümde pek çok tartışmaya yer verilmiş olan ve kimi etnik köken araştırmacıları ve antropologlarca Türki unsur olarak tartışılmış eski Avrupai bir kavim olan Yatvagları inceleyeceğim. Bir önceki bölümde de ifade etmiş olmam üzere bu unsurların varlıklarına dair pek çok bilgi bulunuyorken çoğunun var olan ifadesi hakikaten iyi incelenmediği zaman büyük hatalara