Abdest Kelimesinin Kökeni

Posted by - 5 Ocak 2021

Abdest, Türkler tarafından kullanılan bir sözcüktür ve dini anlam taşır. Eski Türkçe karşılığı “Yunup”, “Yunak”, Yunug”, ve “Yungu”dur. Arapça ise “Vudu” denilir. Yani Abdest sözü Arapça değildir ve Kuran’da geçmez. Dilbilimcilere göre Abdest, Farsça “Ab” (su) ve “Dest” (El) sözcüklerinin birleşimde oluşmuştur, ama ironik olan şu ki, Farslar da Abdest yerine Wudu/Vudu der. Bir başka