Emeviler’in Türkistan’a Doğu İlerleyişinde Türk Başbuğu’nun Çelikten Yumruğu

Posted by - 1 Ocak 2021

Emeviler’in Türkistan’a doğru ilerleyişini durduran Su-lu / Suluk Kağan. Su-lu / Suluk Kağan bir Türkeş hakanıydı. On-Ok budununa (boylar birliği) mensup olan Türkeş boyu, Göktürklerin güçten düşmesinden sonra bağımsız olmuştur. Türkeş hakanlarının en ünlüsü Suluk Kağan’dır. Kendisi Emevilerin Türkistan’da ilerleyişini durdurmuş ve gösterdiği başarılardan dolayı Araplardan “Abū Muzāhim” (Sıkıntının Babası) olarak anılmıştır. Emevilerin Arap olmayan

Asya Hun İmparatorluğu Üzerine…

Posted by - 17 Kasım 2020

Türk tarihinin en kıymetli devleti Hun İmparatorluğu’nu inceleyeceğiz bu yazımızda. Aslında çöl değil de yayla iklimine sahip bozkır halkı olan ve bozkırlarda teşekkül edip gelişim gösteren ve bunu kültürüne de aktararak bir nakli özelliği kültürlerine kazandıran Türkler, yayılmaları esnasında, çoğunlukla bozkır coğrafi ve iktisadi şartlarının yer almadığı ve kültürlerinin yaşama imkânının zayıfladığı sınırlarda durakladıkları; ormanlık,

Turani Kavimler- X Yatvaglar (Yotvingians) Kimdir?

Posted by - 2 Ekim 2020

Evet sevgili okurlar. Bu bölümde pek çok tartışmaya yer verilmiş olan ve kimi etnik köken araştırmacıları ve antropologlarca Türki unsur olarak tartışılmış eski Avrupai bir kavim olan Yatvagları inceleyeceğim. Bir önceki bölümde de ifade etmiş olmam üzere bu unsurların varlıklarına dair pek çok bilgi bulunuyorken çoğunun var olan ifadesi hakikaten iyi incelenmediği zaman büyük hatalara

İkinci Dağlık Karabağ Soykırımına Zemin mi Hazırlanıyor?

Posted by - 4 Eylül 2020

Türk’ün eski vatanı, Türkçülüğün işgal altındaki yarası, Kıpçakların namusu ve ata yadigarı, Turan ülküsünün en efendi memleketi Ahıska. ermeniler ve gürcüler tarafından iştahlı ve ağızlarının suları akarcasına, çenelerinden kanlar damlarcasına arzuladıkları Türk memleketinden bahsedilecektir bu yazıda. Ve tabi onların bu memleket üzerindeki ütopyalarından. Bir de işgalinden… Sürece geçmeden önce belirtmek istediğim bir başka durumsa burada

Kök Türkler, Orhun Yazısı ve Tamgalar

Posted by - 18 Temmuz 2020

Miladi VI-VIII. yüz yıllarda yarı göçebe Türkler, eski iç Asya atlı göçebelerinin sanat kollarından рek çoğunu yaşatmaya devam ediyorlardı. Kaya üzerine al boya ile resim yaparak veya taşı madeni bir uç ile çizerek, petroglif denen levhaları vücuda getiriyorlardı. Taştık devrindeki gibi tahta üzerine resim de yapıyorlardı; dikili taşlara, insan ve hayvan heykelleri yontuyorlardı. Türkler’in Orta

Afrika Kıtasında Emperyalist Mücadele

Posted by - 18 Temmuz 2020

Kaddafi’nin halk ayaklanması ile 40 yılı aşan iktidarına son verilmesinin ardından yaşanan gelişmeler, sadece bölge ülkelerinin değil hem emperyalist devletlerin hem de küresel sermayenin yakından takip ettiği bir iç savaş halinde devam etmektedir. 1553-1911 yılları arasında Osmanlı Devleti toprakları olarak 358 yıl Türk idaresinde kalmış olan Libya, 1911-1912 yılları arasında İtalya ile yaşanan Trablusgarp Savaşı

Yunanistan’ın Asırlık Rüyası

Posted by - 16 Temmuz 2020

Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bir ayaklanma sonucu 1830 yılında kurulduğunda başlarına bir Alman soylusu olan Otto isimli kral getirildi. 3 yıl önce Navarin’de demirli bulunan Osmanlı – Mısır karma deniz filosunu İngiliz, Fransız ve Rus ortak donanması yakmış, İyon Denizi’nde Osmanlı deniz gücü varlığı büyük yara almıştı. Mora’da başlayan isyan kuzeye yayılmış ve büyük Türk katliamları

Esrarengiz Bir Cani

Posted by - 12 Temmuz 2020

-Bir Yunanlının Vasiyetnamesi- Evladım;Şimdi ben gözlerimin önünde uçuşan karaltıların korkunç çehrelerinden çekinerek gözlerimi açtıkça titriyorum. Karşımda çekmecenin üstünde delirmiş masum bir Türk kızının nasıl üzüldüğünü görmemek için gözlerimi yumunca üç hayal üzerime doğru koşarak geliyor. Diz çöküyorlar,ellerini semaya kaldırarak bir şeyler söylüyorlar… Ooof, bunlar genç kocası ile birlikte kafasını cesedinden balta ile ayırdığım sevgili hanım…