Turani Kavimler (IX)

Posted by - 4 Eylül 2020

İskit yahut İskülüt Kavmi Kısım 3 Hayırlı geceler diler, sağlıklı vakitler temenni ederim. Arkadaşlar şu zor zamanlarda çocuklarımıza çok iyi bakalım. Medyada oburlaşmış çok fazla malumat var. Adeta malumat obezitesiyle zehirlenmiş haldeyiz; ancak ne hikmetse Edirne’den ve Kars’tan öte gitmiyor getirilen malumatlar. Panik aşılanıyor; bilerek yapıldığını sanmıyorum. Bir eğitimci adayı olarak yavrularımızın asla dışarıyla olan

Turani Kavimler (VIII)

Posted by - 1 Eylül 2020

İskit yahut İskülüt Kavmi Kısım 2 Dara yani sınırları Hindistan’dan Anadolu’nun en batısına kadar uzanan Pers mülkünün meşhur hükümdarı I. Darius M.Ö 1143 ile 1107 yılları arasında, Media şehirleri ve diğer Pers topraklarına saldırdıkları için intikam almak maksadıyla (ki bu o kadar da kesin bir sebep değildi) veya büyük Pers hükümdarlarının her daim takip ettikleri

Turani Kavimler (VII)

Posted by - 31 Ağustos 2020

İskit yahut İskülüt Türkleri Kısım 1 Öncelikle belirtmek isterim ki yayıldıkları saha dolayısıyla çokça toplumu himayeleri altına almışlardır. İşte tam da bu sebeple Herodot’un ortaya attığı Türk’lük betimlemesi hepsi için geçerli olmadığı gibi hiçbiri için de geçerli değildir. Yani 100 kişiden hepsi Türk değilken, hiçbirinin Türk olmadığını da demek doğru olmaz. En büyük hata da

Turani Kavimler (VI)

Posted by - 28 Ağustos 2020

Yakutlar Uzun süren tespitlerin ve bu tespitler dahlinde elde edilen kuvvetli tahminlerin neticesinde varılmıştır ki Türk halkları içinde birincisi ve en eskisi olan Yakut kavmi, bugünkü Baykal Gölü ile Lena nehri ve Kuzey Denizi sahillerine saçılıp bu adı almıştır. Günümüzde bunlara nispet edilerek Lena nehri boyunda bulunan bir şehre Yakutski deniliyor. Diğer hakiki Türk kavimlerinden

Turani Kavimler (V)

Posted by - 26 Ağustos 2020

 Türk Kavimleri Ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimizin ruhlarına bir fatiha bağışlamanızı, kor alevin bucak bucak düştüğü memleket ocaklarına sabır dilemenizi, bağrı paralanmış şehit analarına ve yiğidini yitirmiş babalara yüce Allah katında şehadete ermiş evlatlarının yüzü suyu hürmetine her mecrada destek çıkmanızı, yoğun bakımda lösemi hastası olan 10 yaşındaki kız yeğenime dualarınızı eksik etmemenizi rica ederek

Turani Kavimler (IV)

Posted by - 25 Ağustos 2020

Fİn Kavmi Bir önceki bölümde sevgili okurlardan mantıklı bir sitem tarzında uyarı nitelikli bildiri aldım; çağları hızlı geçtiğime dair. Konuya girmeden önce bu hususta bir açıklama yapmak isterim: dolu dolu bilgileri en özet halleriyle sizlere aktarmaya çalışıyorum. Kitap yazma niyetinde değilim haliyle. Ama ilerleyen bölümlerde daha da derinlere girilecek. Turan kavimlerinin en büyük gruplarından ve

Turani Kavimler (III)

Posted by - 23 Ağustos 2020

İnsanoğlunun Çeşitli Kavimlere Bölünüş Süreci- Mistik Anlatımla Bugün Nippo kavminin devamı olarak belirlediğim Fin kavminin içtimai yapısını sizlere aktarmayacağım. Büyük bir hararetle insanlığın nasıl ortaya çıktığını, çıkış itibariyle nasıl süreçler geçirerek günümüze kadar insanlığın farklı konumlarda geldiğini inceleyeceğiz.Din bilginlerinin anlattıklarına göre yeryüzündeki herkes Adem’den türemiştir. Ancak günümüzde yaşayan halklar, tarihçilere göre Hz Nuh’un Ham, Sam

TURANÎ KAVİMLER (II)

Posted by - 20 Ağustos 2020

-Nippo Kavmi’nin Medeniyet-Kültür-Din Eksenine Genel Bakış Nippo halkının Turan Kavimlerinden bir kol olduğunu önceki yazımda belirtmiştim.Nippolar’da göç kanununa uyarak Altay-Issık-Göl civarında hareket edip kuzey istikametinde ilerleyerek bugünkü yerleri olan Japon Adaları’na ulaştılar. Nippo halkının menşei konusunda çeşitli görüşler olsa da, en doğru olanı (kütlece rağbet göreni) şudur: Nippolar, Çin-Türk, Manöur,Moğol, Aynu gibi Turani kabilelerin karışımından

TURANÎ KAVİMLER (I)

Posted by - 19 Ağustos 2020

-Türklerin Mistik Hususta Kökeni ve Kavimlerin Dağılış Hikayesi Tarihçilere göre Yafes oğullarından Moğol siluetli bir şahıs kavim ve kabilesi dahilinde Asya ortalarında Issık-Göl ve Altay’ın eteklerine yerleşmiştir. Vakit geçtikçe haliyle çoğalmışlardır, önceki yurtlarına sığamadıklarından etrafa akınlar “tıpkı Aryaniler gibi” civar bölgelere yayılarak çeşitli halklara ve kabilelere bölündüler. Birliklerinden ve birbirlerinden ayrılan bu kollardan her biri