KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’DAN SONRA: YENİ BİR DEVİR Mİ?

Posted by - 27 Temmuz 2020

Kanuni Sultan Süleyman Han devri, pek çok Tarih ilmiyle ilgili akademik çalışmalar yapan hocalarca ‘’en parlak ve muhteşem devir’’ olarak kabul edilmektedir. 46 yıl kadar uzun süren saltanat yılları gerçek anlamda devletin üç kıtaya hakim olduğu, dünya siyasetine yön verdiği ve çevre Müslüman devletlerin yardım duyduğu bir devlet olmuştur. Yalnız İslam ülkelerince değil Hristiyan olan