Kırım Hanı Hacı Selim Giray Han (IV)

Posted by - 16 Temmuz 2020

Hastalık ve Düşmanla Mücadele Padişah tarafından tabipler gönderildi ise de nikris belasından kurtulamayan Selim Giray Han, Edirne’de padişahla buluşup kışı Kırım’da geçirmek üzere Kırım’a yollandı. 1693 yılı baharında sefere davet edilen Kırım Hanı, 1693 Temmuz’unda Rusçuk’ta Bıyıklı Mustafa Paşa ile buluştu.Tuna sahilinden Eflak’a geçmeye çalışan Osmanlı ordusu, Avusturyalı General Haizer’in 100.000 kişilik bir kuvvetle Belgrad’ı

Kırım Hanı Selim Giray Han

Posted by - 28 Haziran 2020

Selim Giray, 1631 yılında Bahçesaray’da dünyaya geldi. Babası Bahadır Giray tahta çıkacağı 1637 yılına kadar Osmanlı’nın rehini olarak bugün Bulgaristan içerisinde kalan Yanbolu’da ikamet ediyordu. Babası 1637-1641 yılında hanlık yapıp vebadan ölmesiyle önce Ablan kabilesinden Mirzaş Ağa, daha sonrasında ise amcası 3.İslam Giray Han tarafından himaye edilmiştir. 1654 yılında amcasının ölümü ile tahta geçen Adil