Şair-Karikatürist Öldürmeleri Bağlamında “Kab bin Eşref Vakası”

Posted by - 1 Kasım 2020

Son günlerde medyada, Son Peygamber Hz Muhammed’e karikatür ve yazı ile hakaret edenlerin öldürülmeleri, güya Hz. Muhammed’in daha önce şair Kab Bin Eşref için verdiği öldürme emrinin devamıymış gibi gösterilmeye çalışılıyor. OLAYIN GERÇEĞİNE BAKALIM… Kab Bin Eşref, Arap bir baba ile, Yahudi bir annenin çocuğudur.Küçük yaşta babası ölünce, annesinin mensubu bulunduğu Medine’deki Beni Nadir Yahudi