BÜYÜK İSKENDER (III)

Posted by - 29 Temmuz 2020

“Denemeyi bilene imkansız yoktur.” Büyük İskender -YENİLMEZ Pers topraklarını merkezli yeni bir imparatorluk kurmayı ve “Asya’nın hükümdarı” olmak isteyen İskender, daha doğudaki toprakları ele geçirmeye yönelik yeni bir sefer başlattı. Fetihler sırasında Helen bileşimine dayalı yeni bir yönetim sistemi oluşturduğundan, generalleri ile arasında anlaşmazlık çıktı. Bu anlaşmazlıklardan sonra suikast girişimiyle suçladığı Suriye’ye vali olarak atadığı