AFRO ZEYBEKLER

Posted by - 1 Ocak 2021

Osmanlı Donanmasının XVI. yüzyıldan itibaren tedrici olarak Kuzey Afrika’yı fethetmesinin akabinde pek çok Afrikalı genç, gemilerle İstanbul’a ve İzmir’e getirilmiş, buradan da tarım arazilerinin yoğun olduğu yerleşimlere sevk edilmişlerdi. Yüzyıllarca süren bu demografik akış özellikle XIX. yüzyıldan itibaren Batı Anadolu’daki Afrikalıların sayısını olabildiğine arttırmıştı. Nitekim İzmir merkezde ve Aydın’da köle satışı yapılan hanların ve zenci