Bugün Yüzlerce Atabegzade İçerisinden Yakın Geçmişte Kaderimizi Değiştirmeye Çalışan Ali Rıza Paşa Anlatılıyor

Posted by - 23 Mart 2021

Girizgâh… Topçu Ali Rıza Paşa milletin ve memleketin susturulamayan en kuvvetli ismidir. Son zamanlarda Uygurlar üzerinden galebe çalınmaya çalışılan Türk milleti de Kıpçak soylu Ahıska Türkleridir. Aynı zamanda bölge sakinleri için de bu karalama kampanyası gizli bir el tarafından organize edilmekte, Rusya ve Gürcistan tarafından da bir takım hakların zamanında tanınmaması dolayısıyla Kafkasların ve Karadeniz’in

Ukrayna’da Egemenlik Krizi: Türk-Kazak Çekişmesi ve İki Milletin Etimolojik Ayrımı

Posted by - 4 Ocak 2021

Nasıl Başladı? Zaferler mağlubiyetlerden sonra kazanılır. Mertcan Abbasoğlu Kazaklar çok defa Devlet-i Aliyye topraklarını taciz etmiş, yağmalar gerçekleştirerek kaçgunlara müsait ortam yaratmıştır. 1594, 1601, 1602 (Kire baskını), 1606 (Ak Kirman baskını), 1609-1613 (Tuna baskını), 1614 (Kefe baskını), 1625 (Trabzon baskını), 1614-1616 (Sinop baskını), 1614-1620 ve 1625’te ve 1642’de de tekrardan İstanbul’a 1676’da Akmescit ve Bahçesaray’a

İran Türkiye’nin Güvenliği İçin Parçalanmamalıdır

Posted by - 6 Aralık 2020

İran’daki Molla yönetiminin mevcut gücü yapabilecekleriyle sınırlıdır. Bir Türkiye gibi keskin manevralar yapamayacak kadar da hantal askeri doktrinlere sahiptirler. *** Evet İran nükleer güce sahip ve evet İran çok kalabalık bir orduya ve bu ordusunu da (ABD ambargosunu delip geçebilirse) petrol satışıyla besleyebilecek durumdadır. İran’da mollalar petrol üzerinde yüzerken dış siyasette etkinliği konusunda yakın teması

Asya Hun İmparatorluğu Üzerine…

Posted by - 17 Kasım 2020

Türk tarihinin en kıymetli devleti Hun İmparatorluğu’nu inceleyeceğiz bu yazımızda. Aslında çöl değil de yayla iklimine sahip bozkır halkı olan ve bozkırlarda teşekkül edip gelişim gösteren ve bunu kültürüne de aktararak bir nakli özelliği kültürlerine kazandıran Türkler, yayılmaları esnasında, çoğunlukla bozkır coğrafi ve iktisadi şartlarının yer almadığı ve kültürlerinin yaşama imkânının zayıfladığı sınırlarda durakladıkları; ormanlık,

Fransa Devleti’nden Ermenilere İşgalci Muamelesi

Posted by - 8 Kasım 2020

Sevgili okurlar hepinizi yürekten selamlarım. Öncelikle bu yazı dava adamları ve Türk’e yar olmuş gayrimüslimler tenzih edilerek kaleme alınmıştır. Daha önce sizlere Azerbaycan’ın bölgede doğan yeni bir güç haline gelme sürecinden ve bu hadiseyi ona kimin, kimlerin ve hangi şartların zorlamasıyla gerçekleştirdiğinden bahsetmiştim. Temmuz aylarında başlayan ermeni tarafından gelen tacizlere artık sabredemeyen ve Türklerin bu

Latin Alfabesine Geçiş Padişahın Emriydi!

Posted by - 2 Kasım 2020

Sevgili okurlar, 1 Kasım 1928 yılında esasen pek uzun zamandır verilen bir mücadele devamı getirilememiş, kısmi bir zaferle neticelendirilmiştir. Öyle ki Atatürk’ten çok çok daha önce Arap harflerinden kurtulmayı Osmanlı devleti denemiş fakat bu hüsranla sonuçlanan bir serüveni ortaya çıkartmıştır. Yalnızca bu konuda hüsran yaşanmayacak, buna yeltenildiği her devirde yeni problemlerle yüzleşmek zorunda kalacaktır devlet.

Azerbaycan Tüm Dengeleri Bozdu Kaçın!

Posted by - 26 Ekim 2020

1990 itibariyle katliamlarla işgal edilen Azerbaycan topraklarında ermenistan artık ağababalarının emirlerini uygulayabilecek güce sahip değildir. Ve öcü gibi tasavvur edilen yapısını da Azerbaycan yerle yeksan etmiştir. Şair ve şehitlere şahit bir milleti savaşçı olmaya, işgalcilerinin korkulu rüyaları olmaya iten ve artık Türk’ün sabrının taştığı, o taşan sabrın asırlık intikamları almaya muktedir olduğu, Kafkaslarda Allah Allah

Atatürk’ün Oğlu Nerede?

Posted by - 7 Ekim 2020

Merhum Atatürk varlığında ayrı aranmış, yokluğunda ayrı aranmakta olan kişiliktir. Kimi cemiyetlerce düşman, kimi cemiyetlere -küreselcilere- göreyse Anadolu toprağı üzerinden arındırılması gereken Türk kütlelerinin birkaç yüzyıl daha kalıcı halde olmasını sağlayan ve kendi ölümünden sonra yaftalanması gerektiği düşüncesiyle üst düzey düşman olarak nitelendirilmektedir. Yahut bizler gibi ülke sevdalılarınca iyi anlaşılamadan çok erken ve sevdiklerinin kendisine

Turani Kavimler- X Yatvaglar (Yotvingians) Kimdir?

Posted by - 2 Ekim 2020

Evet sevgili okurlar. Bu bölümde pek çok tartışmaya yer verilmiş olan ve kimi etnik köken araştırmacıları ve antropologlarca Türki unsur olarak tartışılmış eski Avrupai bir kavim olan Yatvagları inceleyeceğim. Bir önceki bölümde de ifade etmiş olmam üzere bu unsurların varlıklarına dair pek çok bilgi bulunuyorken çoğunun var olan ifadesi hakikaten iyi incelenmediği zaman büyük hatalara

Türkiye’nin Güneşini Kim Çaldı?

Posted by - 13 Eylül 2020

Her geçen gün tasarlanmış olan geleceğe daha da çok yaklaşıyoruz. Öyle ki bazı kesimler bu tasarlanmış gerçekliğin iyi ve kötü yanları olacağını kullanan otoritenin niyetine bağlıyor. Peki kurgulanan bu gerçeklikte Türkiye’nin yeri nerede? Bilim Kurgu filmleri her zaman için ilgi çekicidir. Hepsi izlenmeye değer değildir belki fakat hepsi adeta kurgulanan gelecekten belli başlı bölümlerdir. Örneğin