Cengiz Han’ın Ordusu

Posted by - 11 Ocak 2021

Cengiz Han’ın ordusu, bir düşman memleketini istila ettiği zaman, belirli bir plan izlerdi. Bu usul, Moğollar 1270 senesine doğru Mısır’a doğru yürüyüşlerinde Memlükler tarafından dur­duruldukları zamana kadar mutlak başarılarla sonuçlandı. – Hanın genel karargahında bir kurultay toplantıya davet edilirdi. Fili hizmette kalmalarına izin verilen yüksek rütbeli su­baylar dışında, bütün diğerleri bu mecliste hazır bulunmakla yü­kümlüydüler.