Avrupa’nın Yükseköğretim Serüveni ve Osmanlı’da Üniversite Var mıydı? -1

Posted by - 23 Ağustos 2020

Yükseköğretim Nedir? Yükseköğretim, bir ilim yahut sanat alanında bilginin en üst düzeyde öğretildiği, üretildiği, yorumlandığı, eleştirildiği ve tasnif edildiği süreç yahut ortam olarak adlandırılabilir. Bu bağlamda yükseköğretim insanlık tarihinin en eski dönemlerinden beri var olan olgu ve düzenli-yoğun eğitim biçimidir. İnsanlığın son 2-3 yüzyılına kadar varlık, tabiat ve insan büyük ölçüde inanç ekseninde algılandığı ve