Fransa’nın Kirli Tarihi ve Türkiye’den Ne İstediği?

Posted by - 16 Eylül 2020

Bugünkü Fransa ülkesi geçmişte Galyalıların ülkesi idi. Fransızların ataları ise Frank’lardır. Frankların asıl vatanı Macaristan civarında Tuna boylarında yaşayan barbar ve pagan bir kavim idi. Rusların tarihi emelleri sıcak denizlere inme hayali olduğu gibi; Frankların hayali de Akdeniz’e inmekti. Roma İmparatorluğu Frankların bu hayallerini asırlarca önledi ve onları Tuna boylarında imparatorluğun sınırlarını koruyan Türklere benzer