Fransa’nın Kirli Tarihi ve Türkiye’den Ne İstediği?

Posted by - 16 Eylül 2020

Bugünkü Fransa ülkesi geçmişte Galyalıların ülkesi idi. Fransızların ataları ise Frank’lardır. Frankların asıl vatanı Macaristan civarında Tuna boylarında yaşayan barbar ve pagan bir kavim idi. Rusların tarihi emelleri sıcak denizlere inme hayali olduğu gibi; Frankların hayali de Akdeniz’e inmekti. Roma İmparatorluğu Frankların bu hayallerini asırlarca önledi ve onları Tuna boylarında imparatorluğun sınırlarını koruyan Türklere benzer

BLUE HOMELAND: TURKEY’S LARGEST NAVAL EXERCISE IN THE TURKISH REPUBLIC HISTORY

Posted by - 28 Ağustos 2020

There are only a few historical sources that give some informations about Çaka Bey (Chaka Bey) who was the first Naval Commander of the Turks during the 11th century. The source was writen by the Alexiad of the Eastern Roman (Byzantine) Princess Anna Komnene, daughter of Emperor Alexios I Kommenos (1081-1118) Alexiad of the Eastern Roman Empire (Byzantine)