Cengiz Han’ın Ordusu

Tarih Kazanı at 11 Ocak 2021 tarihinde gönderildi
228 0

Cengiz Han’ın ordusu, bir düşman memleketini istila ettiği zaman, belirli bir plan izlerdi. Bu usul, Moğollar 1270 senesine doğru Mısır’a doğru yürüyüşlerinde Memlükler tarafından dur­duruldukları zamana kadar mutlak başarılarla sonuçlandı.

– Hanın genel karargahında bir kurultay toplantıya davet edilirdi. Fili hizmette kalmalarına izin verilen yüksek rütbeli su­baylar dışında, bütün diğerleri bu mecliste hazır bulunmakla yü­kümlüydüler. Burada durum görüşülür ve savaş planı yapılırdı. Yollar belirlenir ve muhtelif fırkalara şu veya bu görev verilirdi.

– Casuslar gönderilir, bilgi alınabilecek adamlar yakalanıp getirilirdi.

– Kastedilen memleket aynı zamanda bir çok noktaların­dan istila edilirdi. Ayrılan fırkaların, muhtelif kolorduların her birinin belirli bir hedefe yürüyen başkumandanları vardı. İstedi­ği manevrayı yapmakta, nasıl isterse düşmana o şekilde hü­cum etmekte serbesttiler. Fakat haberciler vasıtasıyla Han’ın veya Orhun genel karargahıyla daima temasta bulunmaya mecburdular.

– Ayrılan fırkalar, memleket tahrip edilirken, korunaklı bü­yük şehirlerin önüne gözcü birlikleri yerleştirirlerdi. Memleketten erzak toplanır ve eğer savaş uzun süre devam edecekse, geçici menzil teşkilatı kurulurdu. Moğollar arkalarında nadiren korunaklı bir şehir bırakırlardı. Genellikle şehri kuşatırlar, bir iki fırka esirler ve savaş aletleriyle geride kalır, ordunun büyük kıs­mı yoluna devam ederdi.

Eğer düz ve çıplak bir yerde düşman ordusuyla karşılaşır­larsa, Moğollar bir veya iki usul takip ederlerdi. Eğer mümkün­se bir gün, bir gecelik seri yürüyüşle, iki veya daha fazla Moğol fırkası, belirli bir saatte savaş yerinde toplanmak suretiyle düş­mana baskın verirlerdi. 1241’de Peşte civarında Macarlara karşı da böyle hareket ettiler. Eğer bu hızı sağlayamazlarsa, se­ri hareketlerinde düşmanı veya kanatlarından birini saralardı.

Başka tedbirleri de vardı: Kaçıyor gibi görünürler ve düş­man kuvvetleri dağılıncaya kadar geri çekilirlerdi. Düşman da­ğıldığı zaman bineklerini değiştirirler ve geri dönerek hücuma geçerlerdi. Bu manevra Dinyeper civarında koca bir Rus ordu­sunu hezimete uğrattı.

Bu görünürde geri çekilmelerde genellikle saflarını açarlardı ve böylelikle düşman farkına varmadan kuşatılmış olurdu. Eğer düşman ordusu toplu kalır ve mertçe savaşırsa, Moğolların kuşat­ma hattı, düşmanın geri çekilmesine yol bırakmak için açılırdı. O zaman da düşmana geri çekilirlerken taarruz ederlerdi. Buhara ordusunun kaderi de bu olmuştu. Bu tedbirlerin çoğunu hünerleri onlardan eksik olmayan Türkler ve Moğolların kısmen ataları olan Hunlar da kullanmışlardı. Kataylar süvari kolları halinde ma­nevraya alışmışlardı. Çinliler ise savaş düzenlerini çok iyi biliyor­lardı.

Cengiz Han şüphesiz ki, bu tecrübelerden faydalandı, fakat mücadelede en büyük etken yenilmez kararı, yerinde harekete geçmek gibi özel bir yeteneğe sahip olması ve adamlarını demir gibi bir düzene tabi tutması olmuştur.

Bizzat Çinliler bile Cengiz’in ordusunu Tanrı gibi idare etti­ğini söylüyorlardı. Önemli kuvvetlerini, görünürde hiç zahmet­siz geniş arazi üzerinde bir yerden bir yere sevk edişi, birbirin­den çok uzak meçhul kıtalarda, birçok savaşları aynı zamanda idare edişinde gösterdiği zeka ve beceri, daima olumlu sonuçlar veren kuşatmaları, parlak zaferleri, bütün bunlar bir araya gel­diği zaman bütün Avrupa’nın görülmeyecek bir insanla karşı karşıya olduğumuzu anlarız.

Hazırlayan M. Ömer Kılıç

Kaynaklar; Harold Lamb, Moğolların Efendisi Cengiz Han

0 0 oy
Yazıyı Değerlendir
Bildirimler
Bildir
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Tarih Kazanı

Tarih-i Harp

Savaş tarihi, büyük komutanlar ve stratejileri Türk tarihine dair mülahazalar ve Türk tarihindeki münakaşaların izah adresi.

İlgili Yazı

Kırım Hanı Hacı Selim Giray Han (II)

Yazar : - 14 Temmuz 2020 0
Osmanlı Devleti, Avusturya sınırında 1685’de Uyvar ve 1686’da Macar Beylerbeyliği merkezi Budin’in düşmesiyle Belgrad’a geçildi.1687’de 2.Mohaç Meydan Muharebesi meydana geldi…

AHİLİK -AHİ EVREN- NASREDDİN HOCA

Yazar : - 4 Kasım 2020 0
AHİ EVREN AHİ TEŞKİLATLARININ KURUCUSUDUR.DERİ USTALARININ (DEBBAĞLARIN) PİRİDİR. HALK ARASINDAKİ ADI “AHİ EVREN”, GERÇEK ADI “HACE NASURİDDİN” KADILIK, SARAY PROFESÖRLÜĞÜ…

Turani Kavimler (VI)

Yazar : - 28 Ağustos 2020 0
Yakutlar Uzun süren tespitlerin ve bu tespitler dahlinde elde edilen kuvvetli tahminlerin neticesinde varılmıştır ki Türk halkları içinde birincisi ve…
0
Düşüncelerinizi ister misiniz, lütfen yorum yapın.x
()
x