BÜYÜK İSKENDER (II)

447 0

“Uzun yaşayıp şöhretsiz ölmektense, kısa yaşayıp şöhretli ölmeyi tercih ederim.”

Büyük İskender

-ZEUS’UN OĞLU

Tahta çıkışından beri Pers İmparatorluğu’nu ele geçirmeyi planlayan Büyük İskender’in ilk amacı Batı Anadolu’da ki Yunanları Perslerden kurtarmaktı.

Pers İmparatoru Darius ise İskender’i büyük bir tehdit olarak görmüyordu. Bu yüzden İskender’i yenmek için O’nun üzerine Anadolu’da vali olan satrapları göndermeye karar verdi.

İskender ve Perslerin ilk karşılaşması Granikos yakınında oldu. İskender’in uyguladığı üstün taktikler sonucu Persler yenilgiye uğ­radılar.Granikos Savaşı ile Anadolu’nun kapısı İskender’e açıl­mış oldu. Savaştan sonra Batı Anadolu’yu fetheden İskender, Ege kıyısı boyunca gitti ve Batı Anadolu’da ki Pers boyunduruğu altındaki halkı kurtardı. Frigya’dan geçerken, Dünya’ya hükmedecek kişinin çözebileceğine inanılan Gordion düğümünü kesti.

İşin ciddiyetini anlayan Pers İmparatoru Darius ordusu ile birlikte harekete geçmeye karar verdi. İskender profesyonel ordusuyla birlikte, güneye doğru, bugün Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan Issos’a kadar herhangi bir engelle karşılaşmaksızın yoluna devam etti. Burada İmparator III. Darius’un komutasındaki, kendi ordusundan çok daha büyük olan Pers ordusuyla karşılaştı. Issos’ta şiddetli bir savaş oldu. İskender, sayıca daha fazla askere sahip olan Darius’un ordusu karşısında zafer elde etti. Darius, atına atlayıp kaçtı. Hava kararıncaya kadar Makedonyalılar Pers asker­lerini takip ettiler ve onlara çok sayıda kayıp verdirdiler.

III. Darius

Havanın kararması Darius’u İskender’e esir düşmekten kurtardı. İskender, Pers İmparatorunun bıraktığı eşyaları alarak karargahına döndü. Darius’un çadırında bulunan annesi, eşi ve üç çocuğunu esir aldı. İskender, İmparator Darius’un ailesine çok iyi muamele etti ve ettirdi.

Zaferinden sonra İskender kendi adıyla anılacak olan ‘İskenderun’ şehrini kurdurdu.

Savaştan kaçan Pers İmparatoru Darius, İskender’e barış önerisinde bulundu. İskender, kendisini Asya’nın efendisi olarak tanımasını ve koşulsuz teslim olmasını istedi.

Pers kentlerini kolayca ele geçiren İskender Tyros’da çok sert bir direnişle karşılaştı. Bu sırada Pers İmparatoru III. Darius, ailesi için fidye olarak 10 bin altın ödemeyi ve Fırat Irmağı’nın batısında kalan topraklarını bırakmayı önerdi. Bu olayla ilgili olarak, İskender’in komutanı Parmenion’un “İskender’in yerinde olsam kabul ederdim” dediği, buna karşılık İskender’in de “Parmenion olsaydım, ben de kabul ederdim” dediği söylenir.

İskender’in kuşatması altındaki Tyros şiddetli saldırılara daha fazla direnemedi ve düştü. Kentin bütün erkekleri öldürüldü, kadın ve çocukları da köle olarak satıldı. Suriye’yi generali Parmenion’a bırakarak güneye ilerleyen İskender, Gaza’da iki ay süren direnişe son verdikten sonra Mısır’a doğru gitti. Perslerin baskısından bunalan Mısır halkı İskender’i sevinçle karşıladı.

Memphis’te Mısır tanrılarına kurbanlar keserek firavunların geleneksel çifte tacını giydi. Kışı Mısır’da yönetimi düzenlemekle geçirdi. Günümüzde İskenderiye olarak anılan Alexandria kentini kurdurdu.

Mısır’da ünlü bir kahinin, İskender’in Zeus’un oğlu olduğunu ilan etmesi ve Amon Tapınağında Tanrı Amon ile görüştüğü yolundaki söylentiler onun halkın gözündeki tanrısallığını bir kat daha arttırmıştı. Mısır’ın fethiyle Doğu Akdeniz’de kesin denetimi sağlayan İskender, MÖ 331 ilkbaharında Tyros’a döndü.

Mezopotamya’yı geçen İskender fetihlerine devam ederek Gaugamela’da bir kez daha Darius önderliğindeki Pers ordusuyla karşılaştı. İskender uyum içinde savaşan küçük bir ordunun büyük ama uyumsuz bir orduya üstün geleceğini bir kez daha gösterdi. Savaşı kazanan İskender, İran içlerine ilerleyerek Pers İmparatorluğu’nun başkentleri olan Babylon, Susa, Persepolis ve Ekbatana’yı ele geçirmiş, imparatorluğun hazinelerine el koydu. Antik kaynaklarda İskender’in eline geçen Pers servetinin yaklaşık 1.000 ton altın civarında olduğu öne sürülmektedir. İran’ın iç kısımlarına doğru ilerlemeye devam eden İskender Kserkses’in Persepolis’teki sarayını yaktı. Ayrıca, Persepolis’te bir kütüphaneyi yaktığı da söylenir. Hocası Aristoteles ile bir konuşmasında “Bir ülkeyi tamamen yok edebilmek için ne yapmak gerekir?” diye sorduğu, Aristoteles’in de “Kütüphaneleri yakmalısın.” cevabını verdiğinden bahsedilir.

Savaştan kaçan son Pers İmparatoru Darius ise kendi adamla­rından birisi olan Baktria Satrabı Bessos tarafından öldürüldü.

Hazırlayan: M. Ömer Kılıç

Kaynak: Droysen, Büyük İskender Tarihi

Tarih Kazanı

Tarih-i Harp

Savaş tarihi, büyük komutanlar ve stratejileri Türk tarihine dair mülahazalar ve Türk tarihindeki münakaşaların izah adresi.

Related Post

SÜMERLER NEDEN TÜRKTÜR?-1

Posted by - 10 Ağustos 2020 0
Dil verileri, tarihin saklı gerçekleri için sağlam kanıtlardır. Çünkü hiç bir sözcük kökü, eskilere dayanılamadan yaratılamaz.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir