Batı Azerbaycan İrevan Cumhuriyeti Danışma Meclisi’nin farklı ülkelerde temsilleri olacak

493 0

11 Temmuz 2020’de, İrevan Cumhuriyeti, Batı Azerbaycan Ulusal Konseyi Başkanı Gafar Chakhmagli başkanlığında video konferansı yapıldı. Batı Azerbaycan İrevan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Sekreteryası’nın oluşturulması için bölüm başkanlarının görüş ve önerileri dinlendi. Sekreterliğin bu alanda daha fazla beceri ve deneyime sahip insanı içermesi ve yeni personelin bir listesinin sunulması önerildi. Sekreterliğin bir çalışma mekanizmasına dönüştürülmesi için kurumlar arası koordinasyonun uygulanmasına özel önem verilmiştir. Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika Dairesi Başkanı Galandar Muhtarlı’nın da Sekreteryaya başkanlık etmesi önerildi ve kararlaştırıldı. Sekreterliğin yeni oluşumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve adaylar gösterildi. Sekreterliğin tüzüğünün revize edilmesine, yapılandırılmasına, bölünmesine ve yeni tüzük ile birlikte onaylanmak üzere Milletler Konseyi’ne sunulmasına karar verildi. 

Konferansta devlet özelliklerinin oluşturulması ile ilgili durum da değerlendirildi. Bir sonraki tartışma için cumhuriyetin ve İrevan şehrinin armasının getirilmesine karar verildi. Milli marş için bir yarışma ilan etme ve özel bir komisyon oluşturma önerisi de katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Batı Azerbaycan ilçelerinin ve bu ilçelere ait yerleşim yerlerinin, nüfus sayımının, pasaportun tescili üzerine yapılan çalışmalar. Ali Valiyev başkanlığındaki bu etkinliğin Milletler Konseyi’ne bağlı yeni bir organa dönüştürülmesine karar verildi. Bir hafta sonra Milletler Konseyi’nin bir parçası olan Danışma Meclisi’nin bir sonraki çevrimiçi konferansının yapılmasına karar verildi. Danışma Meclisi’nin genişletilmesi ile bağlantılı olarak, farklı ülkelerde temsilcilikler açılmasına karar verilmiştir. Mustafa Mustafayev – Moskova (Rusya) ve Vahid Imanov – Burgos (İspanya). Belçika, Hollanda, Kazakistan, İngiltere, Almanya, Ukrayna ve diğer ülkelerdeki Danışma Kurulunun temsilcilikleri açılması fikri de memnuniyetle karşılandı.

Millet Konseyi tarafından atılacak sonraki adımlar hakkında kapsamlı tartışmalar yapıldı.

Batı Azerbaycan İrevan Cumhuriyeti’nin basın servisi

Related Post

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir