Azerbayvan

Azerbaycan Turan Partisi G.Başkanı Cahandar Bayoğlu,Rusya’da Yaşayan Türklere Seslendi

990 0

Azerbaycan Turan Partisi Genel Başkanı ,Cahandar Bayoğlu ,Rusya’da Rusya adlı bir imparatorlukta yaşayan Türk Milletine ve Müslüman halka seslendi.

Cahandar Bayoğlu’nun Açıklamaları ;

Rusya adlı bir imparatorlukta yaşayan Türk Milletine

Müslüman halklara

Turan Partisinin müracaatı Sevgili yurttaşlar, bugün Rusya’nın topraklarının çokunluğu tarihi milli Türk yurdu olduğunu biliyoruz. Çağdaş dünyamızda, Rusya olarak adlandırılan imparatorluk nüfusunun yarısından fazlasının çok dinli Türk kökenli olduğu bir gerçektir.

Sevgili yurttaşlar, vergilerinizle yaşayan ve yeraltı kaynaklarınızı sömüren Şovenist Rus İmparatorluğu, Ermenilerle bir olarak, sizinle aynı kanlı Azerbaycan Türklerinin devleti olan Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının işgaline devam ediyor, Ermeniler silah veriyor, paralı askerler gönderir ve Ermeni terörist grupları eğitiyor.

Bugün Ermeniler Moskova ile birlikte Azerbaycan Türklerinin kanını akıtıyor.

Rusya denilen tarihi Türk topraklarında yaşayan sevgili Türk halkının evlatları ve Müslüman kardeşlerimiz Saklar, Tuvalar, Hakaslar, Altaylılar,Buryatlar, Mardivinler, Udmurtlar, Nogaylar, Karaçaylar, Balkarlar, Kumuklar, Lezgiler, Avarlar, Darginler, Çeçenler, Kalmıklar, İnguşlar, Osetinler, Çuvaşlar, Başkurtlar Tatarlar, bu gün Moskova’ya dur deme zamanı. Biz inanırız ki, sizler itirazlarınızla Moskovanı Ermeni terörü ile birlik olmasından çekindireceksiniz.Eğer bu olmazsa, Moskova sonunun geldiğini bilecek ve sizin bir yumrukla diz çöktürülecektir.Tanrı Türk’e yar olsun!

Cahandar Bayoğlu

Turan Partiyası Başkanı

17/07/2020 Bakü

Related Post

Paylaşılamayan Ada: Kıbrıs

Posted by - 29 Aralık 2020 0
Giriş Kıbrıs, Türkiye’nin dış politikasında özellikle 1950 yılından sonra önemli yer eden sorunlardan birisi olmuştur. Kıbrıs Adası; coğrafi ve stratejik…

Stratejik Açıdan Karabağ

Posted by - 8 Aralık 2020 0
Sovyet Rusya’nın dağılma sürecinde 30 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan’ı resmi olarak ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. İki…

Türkler ve Moğollar

Posted by - 5 Ağustos 2020 0
Böyle muhteşem bir millete küçük bir millet nazarıyla bakmak, Tarih boyunca süren varlığını ve başarılarını başkalarına mal etmek, sahte ırk…

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir