Akıllı Şehircilik ve Strateji

464 0

Akıllı Şehircilik çalışmaları, temelinde strateji oluşturmanın ilk adım olduğu, planlı faaliyetler bütünü halinde tasarlanmalıdır.

Aşamalarının birbirinden kopuk, kabul görmüş metot ve analiz yöntemlerinin içinde yer almadığı ve ilgili alan uzmanlarının, bizzat veya görüşlerinin, dahil olmadığı büyük proje çalışmalarının, istenilen düzeyde sonuç verdiği henüz karşılaştığımız bir durum değildir.

Sistematik ve metodolojik esaslı yaklaşım, başarıya ulaşılması zaruri görülen her faaliyet, girişim ve eylem için zaruri bir gereksinimdir. Ve dünya insanlığı tarafından, bu konuda kabul görmüş birçok araç ve farklı yaklaşım mevcuttur. İlgili proje yönetimlerinin başarısı, bu araç ve argümanların doğru seçimi ve kullanımı ile direk alakalıdır.

Unutulmamalıdır ki, her hedef kendi özünde zaman, mekan ve karakter farklılıklarına sahiptir. Bu yüzden kopyala-yapıştır, satın al-uygula gibi kolaycılık veya kopyacılığa dayalı bir anlayış, beklenmeyen felaketlere yol açabilir.

Her stratejik plan, çıktısında kısa, orta ve uzun vadeli hedefler barındırmalıdır. Bu kapsamda hazırlanacak eylemler için, mevcut durum analiz safhasının mümkün olduğunca detaylı ve uzun süreli tutulması doğru olacaktır. Özellikle paydaşların belirleneceği ve sınıflandırılacağı çalıştayların üzerinde ısrarla durulması gerekir. Bu toplantıların her birinde gerçekçi ve dikkatli şekilde hazırlanıp, güncellenen GZFT (SWOT) analizlerinin çalışma süresi boyunca en iyi yol gösterici olacağı aşikardır. Samimiyet, liyakat ve tecrübe ise burada anahtar unsurlardır.

Devamlılık ve katılımcılık, çalışmanın başından sonuna sağlanması gereken en önemli disiplindir. Unutulmamalıdır ki çok farklı çalışma alanları arasında yaşanacak en küçük kopma veya karışıklık, çalışmanın geleceğini tehdit altına sokacaktır. Ki burada da karşımıza iletişim başlığının önemi çıkar. Çalışmanın başladığı ilk gününde oluşturulup, son gününe kadar güncellenecek olan iletişim rehberi bu minvalde altın değerindedir. Atlanmaması gereken ve önemle vurgulanması gereken en önemli unsur ise, iletişim rehberinde kimin kiminle, ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi kapsamda haberleşeceğine dair tüm ayrıntıların en ince detayına kadar tanımlanması gerekliliğidir.

Akıllı Şehircilik özelinde, dünya genelinde başarıya ulaşmış ve tavsiye edilen strateji ise; Kamu-Özel Sektör İşbirliği Stratejisi’dir.

Bu strateji, kamu veya özel sektörün herhangi birinin tek başına sorumluluk veya yüklenicilik sıfatına bürünmediği, destek unsur kavramının ardına sığınmadığı, tam bir ekip çalışması hüviyetine sahiptir. Ortaya çıkan yol haritalarında, geliştirilen yol ve yöntemlerin, kamuya mal olacak biçimde politika haline getirilmesi kamu yöneticileri için önemli bir çalışma sahasıdır. Aynı şekilde ilgili teknolojinin temini, üretimi ve adaptasyonunun, hedeflere en uygun şekilde sağlanması da özel sektörün belirleyeceği ve sağlayacağı şartlarla mümkün olacaktır. Özel sektörün bu konuda özgünlük ve yerellik hususunda dikkatli ve ısrarlı gayretleri, aynı zamanda yeni yeni büyümekte olan Akıllı Şehircilik Pazarı’nda rol sahibi olma getirisini de beraberinde sağlayacaktır.

Paydaşların toplum nezdinde mümkün olan en geniş ağda oluşturulduğu bu stratejide, ortak akıl ve katılımcılık parametreleri ana unsurlardır. Bu genişlikte bir paydaş yapısına sahip olmasından ötürü, dijitalleşme ve dijital araçların, iletişimin en güçlü kaynağı olarak kullanıldığı görülmektedir. Başlatılan çalışmaların ve proje gidişatının eş zamanlı takip edilebiliyor hale gelmesi ve sahiplenme adına gerçekleştirilen faaliyetlerle yaşayanlara hissettirilebiliyor olması, başarıya ulaşan kıyas modellerin ortak yönüdür.

Aybars Yılmaz

Aybars Yılmaz

Makine Mühendisi. Bir Bursa Rüyası adıyla yayınlanmış kitabın sahibidir.Stratejik Ürün ve Tek.Yön. Mentörlüğü ünvanına sahiptir. Akıllı Şehircilik üzerine çalışmaları mevcuttur.

Related Post

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir